Aliments de 5a gamma

Torna a Notícies
Image

Aliments de 5a gamma amb base de proteïna càrnia per a la gent gran

S’ha obtingut un ajut de Grups Operatius del DARP 2018 per al projecte 5-PROTEG.

El dia 3 de juliol de 2019 es va publicar la resolució d’ajuts del DARP a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius (convocatòria 2018).

Descripció del projecte:

El projecte 5-PROTEG té com a objectiu principal desenvolupar plats de cinquena gamma que aportin els requeriments nutricionals necessaris al segment de població de la tercera edat amb bon estat de salut (sèniors).
5-PROTEG també vol investigar la possibilitat de valoritzar ingredients (retalls de carn) que facin possible l’aplicació d’una declaració de salut sobre els plats de cinquena gamma.

Per aconseguir aquest objectiu general, es plantegen els següents objectius tècnics:

  • Identificar i seleccionar ingredients de proximitat adequats als requeriments específics de la gent gran que formin part de la recepta del plat de cinquena gamma.
  • Seleccionar i analitzar la valorització de retalls de carn que s’originen durant el processat de la manipulació principalment de la carn del porc però també de vedella i de xai com a font de proteïna.
  • Optimitzar i adequar el procés d’elaboració de plats de cinquena gamma per tal de complir amb els requeriments nutricionals de la població de gent gran.
  • Donar resposta tant a persones que viuen soles o en parella, com a centres gerontològics amb cuina pròpia o que disposin de capacitats per incloure productes de cinquena gamma dins de la dieta que ofereixen als seus usuaris.
Beneficiaris Equip tècnic i investigador Coordinador
Gastrogust Cuinats SL, EURECAT
FUNDACIÓ ALÍCIA
INNOVACC
Matadero Frigorífico del Cardoner SA

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

Amb el suport de:

Image