Materials plàstics més sostenibles

Torna a Notícies
Image

Materials plàstics més sostenibles a la indústria càrnia (MATSOS)

El dia 6 de juny de 2018 es va publicar la resolució d’ajuts del DARP a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius (convocatòria 2017).

Descripció del projecte:

L’objectiu principal d’aquest projecte serà l’obtenció de materials més sostenibles i valoritzables per tal de poder reduir el volum de residus generats dins del sector carni, a la vegada que obtenir la màxima vida útil dels productes envasats garantint l’òptima qualitat i seguretat pel consumidor. Es treballarà amb productes carnis frescos, cuits i curats.

El projecte s’estructurarà en aquestes activitats:

  • Estudi i anàlisi de materials plàstics i productes presents en el mercat
  • Disseny i fabricació de noves estructures de materials plàstics: ecodisseny
  • Caracterització dels materials. Assaigs de migració
  • Proves pilot amb els nous materials. Prescreening
  • Estudi comparatiu per a la determinació de la vida útil
  • Transferència de resultats al sector
Beneficiaris Equip tècnic i investigador Coordinador
Embotits Salgot SA (líder) IRTA
ENPLANTER
KLÖCKNER PENTAPLAST
INNOVACC
Embutidos Monells SA
Matadero Frigorífico del Cardoner SA

El projecte s’executarà fins al mes de setembre de 2020.
Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020. Amb el suport de:

Image