Optimització del procés industrial

Torna a Notícies
Image

Optimització del procés industrial MAFRICA a partir de tècniques de modelització d'events discrets, tractament de dades i classificació automàtica

  • Objectiu: Desenvolupament de noves tecnologies per classificar correctament la canal i els productes carnis en funció de diferents paràmetres de qualitat.
  • Període: 12/2015 al 12/2018
  • Ajut: Ajuts a Doctorats industrials. Realització de Projectes Pilot Innovadors per part dels Grups Operatius de l'Associació Europea per a la innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.